Międzynarodowa Konferencja

Wsparcie osób z niepełnosprawnością w drodze do aktywizacji zawodowej”

Kraków, 7 – 8 kwietnia 2016 r.,

KARTA ZGŁOSZENIA

A. Wybrana opcja udziału w konferencji (dwa dni lub jeden dzień – który?)
Proszę zaznaczyć wybraną opcję.

7 i 8 kwietnia 2016 r. - I i II dzień Międzynarodowej Konferencji

 

7 kwietnia 2016 r. - Dzień I „Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością na otwartym i chronionym rynku pracy – przegląd dobrych praktyk”

 

8 kwietnia 2016 r. - Dzień II „ Społeczne zarządzanie przez jakość na przykładzie rozwoju usług realizowanych przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”