Konferencja i Warsztaty

W toku realizacji projektu „Społeczne zarządzanie przez jakość” przewidziane jest upowszechnianie działań Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” poprzez zorganizowanie warsztatów oraz konferencji dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością psychiczną.

 

Warsztaty, które odbędą się w lutym 2016 roku będą miały na celu utworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń pomiędzy ChSON „Ognisko”, a co najmniej pięcioma organizacjami pozarządowymi z terenu całej Polski działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością psychiczną. Tematem warsztatów będzie jakość pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz  podejście systemowe i procesowe w pracy bezpośredniej z klientem.

Konferencja odbędzie w kwietniu 2016 roku i  będzie miała na celu zreferowanie drogi wiodącej do uzyskania wysokiej jakości świadczonych usług z perspektywy osób w różny sposób zaangażowanych w rozwój Stowarzyszenia. Poprzez przedstawienie rozwiązań wypracowanych przez nas w toku realizacji projektu spotkanie będzie zachęcało organizacje z innych części Polski do profesjonalizacji swoich działań. Planujemy, że w Konferencji weźmie udział około 100 osób.Konferencja Konferencja
 


Zgłoszenie na konferencję


   Materiały z konferencji