07.10.2015

W dniu 07.10.2015 r. odbyło się potkanie grupy roboczej z ekspertem, podczas którego grupa robocza  ustaliła zakres procedur do opracowania oraz podzieliła między siebie pracę. Omówiono także metodologię dotychczasowej pracy w grupie oraz zweryfikowano czynniki wpływające na efektywność pracy. W toku dalszych spotkań wyłoniono osoby odpowiedzialne za poszczególne procesy, w konsultacji z Dyrektorem rozstrzygnięto punkty sporne. Przygotowywano też zagadnienia do poruszenia na spotkaniu z ekspertem ds. Systemu Zarządzania Jakością.

16.09.2015

Jednym z etapów współpracy z ekspertem w temacie metodyki i metodologii pracy były dwie konsultacje, które odbyły się 15 i 16 września 2015 roku i nosiły nazwę "Dokumentowanie pracy terapeuty - ocenianie i ewaluacja procesu terapeutycznego z elementami superrewizji". W spotkaniu udział wzięło 48 osób wchodzących w skład kadry merytorycznej ChSON „Ognisko” zatrudnionej w Warsztatach Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domach Samopomocy oraz Ośrodka Wsparcia. 

19.08.2015

Nieustanie trwają spotkania grupy roboczej projektu, która kontynuuje pracę nad zapisami w procedurach.