2015-02-24

W dniu dzisiejszym odbyły się dwa spotkania fokusowe, w których badaniu zostały poddane potrzeby i satysfakcje klientów Stowarzyszenia z perspektywy rodziców i opiekunów prawnych.

2015-02-23

Odbyło się pierwsze spotkanie fokusowe, w którym brali udział uczestnicy Dziennych Centrów Aktywności prowadzonych przez ChSON „Ognisko”.

2015-02-04

Sformułowaliśmy problemy badawcze na spotkania fokusowe. W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego naszej organizacji – będą to uczestnicy z naszych ośrodków, ich rodzice i opiekunowie, pracownicy, kadra zarządzająca, Zarząd oraz pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością z którymi współpracujemy w ramach naszych działań z zakresu aktywizacji zawodowej.