2015.03.03

W terminie od 3-5 marca 2015 roku planowane jest zorganizowanie jeszcze czterech badań fokusowych, w których respondentami będą:

- Zarząd ChSON „Ognisko” (3 marca 2015r., godz. 17:30)

- Pracodawcy współpracujący z naszym Stowarzyszeniem zatrudniający osoby niepełnosprawne (4 marzec 2015r., godz. 17:00)

- Beneficjenci projektów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (4 marca 2015r., godz. 11:00)

- Kadra zarządzająca  ChSON „Ognisko” (5 marzec 2015r., godz. 9:00)

2015.03.02

O godzinie 11:00 odbyło się badanie fokusowe przedstawicieli administracji publicznej.
W którym wzięło udział 8 osób reprezentujących organy administracji publicznej, z którymi Stowarzyszenie współpracuje. Na spotkanie przybyli przedstawiciele: Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Słomniki i Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

2015.02.25

Spotkań fokusowych ciąg dalszy…  

W terminie od 24-27 lutego 2015 roku w ramach projektu „Społeczne zarządzanie przez jakość” odbywać się będą badania fokusowe kolejnej grupy respondentów, do której należą pracownicy ChSON „Ognisko”.