2015.04.17

Otrzymaliśmy od firmy CEM pierwszą wersję raportu z badań fokusowych. W sporządzonym raporcie pojawiło się dużo kwestii, których nie byliśmy w stanie przewidzieć, w związku z tym praca nad ujednoliceniem systemu względem oczekiwań wszystkich grup respondentów rozpocznie się po spotkaniu Zarządu ChSON „Ognisko” z kadrą kierowniczą ChSON „Ognisko” zaplanowanym na 12 maja 2015 roku.  

2015.03.25

Po wstępnej konsultacji z przedstawicielami firmy CEM przeprowadzającymi w Stowarzyszeniu badania fokusowe w ramach projektu „Społeczne zarządzanie przez jakość” ustaliliśmy konieczność przeprowadzenia w ramach projektu dwóch dodatkowych wywiadów pogłębionych, w których udział weźmie Pełnomocnik ds. Jakości, oraz obecny i były Dyrektor ChSON „Ognisko”.

2015.03.09

Zrealizowaliśmy już wszystkie spotkania fokusowe!

Dowiedzieliśmy się wielu cennych dla nas informacji, które na pewno wykorzystamy
w dalszym kształtowaniu Systemu Zarządzania Jakością oraz w naszej bieżącej pracy merytorycznej.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za obecność i otwartość na dzielenie się Waszymi opiniami i refleksjami.