17.07.2015

Grupa robocza projektu wraz z Dyrektorem ChSON „Ognisko” podjęła decyzję o współpracy z dwoma specjalistami będącymi ekspertami w temacie tworzenia wewnętrznego systemu Zarządzania Jakością.

Jednym z ekspertów będzie osoba, która przeprowadzi konsultacje metodyczno-metodologiczną, w temacie dokumentowania pracy terapeutycznej, oceniania
i ewaluacji procesu terapeutycznego z elementami superwizji. Podpowie nam jak osiągnąć cel „podniesienie jakości pracy merytorycznej” co zapewni nam większa efektywność w pracy
z osobami niepełnosprawnymi.

Kolejny ekspert specjalizuje się w wspieraniu organizacji i firm w odnajdywaniu
i wzmacnianiu zasobów, zdolności i potencjałów potrzebnych do ich realizacji. Pomaga
w ustalaniu i wdrażaniu planów działań, usuwaniu przeszkód, poszukiwaniu możliwości.
Zadania eksperta w ramach projektu będą się skupiać na przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu doradczego z elementami konsultacji
i coachingu w ChSON „Ognisko”

W sposób ciągły poszukujemy organizacji lub osoby, która mogła by być ekspertem w kwestii systemu zarządzania jakością 

10.06.2015

Po analizie raportu z badań fokusowych rozpoczęliśmy spotkania z potencjalnymi kandydatami na ekspertów w projekcie, którzy wesprą grupę roboczą projektu w pracy nad ostateczną formą procedur i ich zapisów.

2015.05.13

W dniu 12.05.2015 odbyła się prezentacja wyników oraz wspólne spotkanie kadry zarządzającej i przedstawicieli Zarządu ChSON "Ognisko". Dyskutowaliśmy o dalszym kształcie Systemu Zarządzania Jakością w naszej organizacji oraz obszarach, którym w najbliższym czasie poświęcimy najwięcej uwagi.

photo ico photo ico photo ico photo ico